skip to Main Content

Yarışma Hakkında

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi çalışmaları, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve işbirlikleriyle çözümler aramakta ve geliştirmektedir. Bakanlıklar, yerel yönetimler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, çevre platformları ve gönüllü bireyler KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün projesine emek, vizyon ve katkı koymaktadır.

2018 yılından itibaren KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla KKTC’nin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı Temiz Düşün Kalıcı Etki Proje Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmada her yıl iki kategoride ödül verilecektir:

  • Kalıcı Etki Ödülü: Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere verilir.
  • Yeni Fikirler Teşvik Ödülü: Henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ile kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere verilir.
Back To Top