skip to Main Content

Yarışma Değerlendirme Kurulu

Değerlendirme Kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluşacaktır. Kurulda akademi, sanayi, kamu ve sivil toplumdan temsilciler bulunabilecektir. Proje değerlendirme süreçleri çıkar çatışmalarını engelleme prensibiyle yürütülecektir. Herhangi bir kurul üyesinin yapılan bir başvuru ile çıkar çatışması olması (akrabalık, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları, ayni kurumda çalışma vb. objektif değerlendirmeye engel olabilecek durumlar) durumunda bahsi geçen kurul üyesi projenin değerlendirilme süreçlerine hiçbir aşamada katılmayacaktır. Gerek görüldüğü takdirde yurt dışından uzmanlar kurula dahil edilebilecektir. Kurul eş başkanları Yürütme Kurulu’nun iki üyesi olacaktır.

Değerlendirme Aşamaları ve Ödül

Değerlendirme üç aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada başvuruların gerekli formatı ve temel yarışma esaslarını sağladığı kontrol edilecektir. İkinci aşamada başvurular Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş ölçütler kullanarak puanlanacak ve yarışmanın her iki kategorisinde 5’i geçmeyecek proje sayısı finale kalacaktır. Finale kalan başvuru sahipleri 20 dakikalık bir sunum hazırlayacak ve sunumlarının sonunda belirlenmiş jüri panelinin sorularını yanıtlayacaktır. Bunun sonunda son puanlamalar yapılacak ve birinci seçilen başvuru sahipleri ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Kalıcı Etki Ödülü’ ve ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yeni Fikirler Teşvik Ödülü’ alacaklardır. Diğer finalistler, final özel ödülü alacaklardır. Ödül plaketleri ve para ödülü Cumhurbaşkanı veya atanan temsilcisi tarafından şahsen sunulur.

Back To Top