skip to Main Content

Proje: Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi
Başvuru Sahipleri: Mert Çavuşoğlu, Didem Çavuşoğlu (Bireysel Takım) 

Bu proje, yemek atıklarının kontol altında bir ortamda çürümesini sağlayarak biyogaz üretimini ve üretilen gazın daha sonra gerek tüp gaz olarak, gerekse yine kontrol altında enerji üretimi için yakılarak kullanılmasını amaçlar. Yemek atıklarından biyogaz üretimi KKTC’deki sürdürülenbilirlik ve atık yönetimi ile ilgili önemli adımlardan biri olma özelliğine sahiptir. Bu atıkların hammadde olarak kullanılması açık bertaraf alanlarında kontrolsüzce çürüyüp havaya sera gazı salınımı gerçekleştirmesini önleyerek hem soluduğumuz havanın kalitesini hem de iklim değişikliğine olan etkileri azaltabilir. Ayrıca, bu proje atık yönetimi yanında enerji ve doğal gübre de sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Bu üretim potansiyeli KKTC’nin enerji güvenliğini artırmakla kalmayıp, geleneksel yakıtların kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayabilir. Elde edilen verilere göre ev atıklarının hacmen yüzde otuzluk kısmı organik atıklardan oluşmaktadır. Sonuç olarak bertaraf alanlarından elimine edilebilecek ve potansiyel olarak biyogaz üretimi için kullanılabilecek organik atıklar göz ardı edilemeyecek kadar fazladır.

Back To Top