skip to Main Content

Proje: Eco-Camp Indigo
Başvuru Sahipleri: Umut Ersoy, Jaap-Hein Geense, Ayşegül Boydaş, İlhan Olgun (Bireysel Takım)

ECO-CAMP INDIGO, Akdeniz Köyü’nde yerel kültüre ve ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen bir projedir. Sürdürülebilir ekolojik kamp alanı ile gelecekte Kuzey Kıbrıs’ta benzer projelere örnek olmayı; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kendilerini zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak geliştirebilecekleri huzurlu ve sürdürülebilir bir alan yaratmayı, bölgedeki kurum, kuruluş ve çiftçilerle doğayı ve kültürel mirası daha iyi korumak, tanıtmak ve geliştirmek için etkinlikler yapmayı planlamaktadır. Bölgede ve ülkede henüz buna benzer bir proje yapılmamış olması ECO-CAMP INDIGO’yu başladığı andan itibaren özel kılıyor. Proje kapsamında agroturizm, permakültür, sürdürülebilir enerji sistemleri, çocukların doğal yaşam biçimlerini öğrenmesi ve benimsemesi, çevreye duyarlılık ve sürdürebilirlilik hakkında eğitim, halkı arkeolojik ve Caretta Caretta doğal koruma alanları hakkında bilinçlendirme, Kuzey Kıbrıs genelinde başlatılan Temiz Düşün projesi ile bağlantılı olarak sahil alanının ve bölgenin temizlenmesi ve geri dönüşüm gibi konular yer alıyor. Bölgenin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinden ilham alarak başlatılan ECO-CAMP INDIGO, kar amacı gütmeyen, kendi kendine yetebilen, ziyaretçilere doğa sevgisini ve saygısını aşılamayı hedefleyen, çocukların kendilerini ifade ederken eğitim alabilecekleri, bölgenin doğası ve kültürü ile iç içe var olabilecek ekolojik kamp alanıdır.

Back To Top