skip to Main Content

Proje: Bağlıköy: “Eko Köy Olacağız”
Başvuru Sahibi: Bağlıköy Eko Turizim Gönüllüleri Derneği (Kurumsal)

Kıbrıs’ın en eski yerleşim yerlerinden olan, özgün mimari yapıya, doğal güzelliklere, zengin flora ve fauna kaynaklarına, kültürel değerlere sahip Bağlıköy’ü Eko köy yapmak, turizme kazandırmak, ekolojik üretim faaliyetleri sürdürmek hedefiyle yola çıkılmıştır. Unutulmakta olan ve sahip olduğu değerleri her gün erozyona uğramakta olan Bağlıköy’ü, çevresi, mimari yapısı, doğası, tarihi ile sürdürülebilir şekilde bir değer olarak KKTC’nin bir değeri olarak kazandırmaya ve yaşatmaya yönelik sürekli çalışmalar yapılmakta, paydaşlarla işbirliği ağları kurulmaktadır. Çevre korunmasının önemini göstermek ve daha güzel bir çevre yaratmak için pratik adımlar atılmıştır. Bu adımlar arasında sayılabilecek adımlar şöyledir: Bağlıköy’ün eko köy olması için yasal adımların atılması, Bakanlar Kurulu tarafından “Korumaya Muhtaç Özel Turizm Bölgesi” olarak ilan edilmesinin sağlanması, alt yapı ve bina düzenlemeleri paydaş Lefke Belediyesi aracılığıyla hazırlanan projelere TC Lefkoşa Büyükelçiği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nden destek sağlanması, köy yollarının parkeyle döşenmesi, köy içinde yıkılan duvarların aslına uygun olarak örülmesi, yerel flora ve faunanın değerinin biliçlendirme faaliyetiyle köy halkına ve ziyaretçilere anlatılması bulunmaktadır. Dernek binasını çalıştıran köy kadınları az da olsa ekonomik gelir elde etmektedir. Eski bir köy evi restore edilerek lokantaya dönüştürülmüş, başka bir köy evi turisltere yatak sunacak konuma getirilmiştir. Bir yıl içerisinde 6 yatak kapasiteli “Bağlıköy Konuk Evi” de devreye girecektir. Dernek günümüze kadar LAÜ, ODTÜ, YDÜ ve DAÜ ile farklı projeler gerçekleştirmiştir.

Back To Top