skip to Main Content

Başvuru Koşulları

PDF-Logo

Kalıcı Etki Ödülü

 1. Başvuru Sahipleri:

KKTC’de kayıtlı tüm kamu, özel kurumları ve sivil toplum örgütleri yanında aktif platform ve inisiyatifler KKTC’de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili sürdürülebilirlikle ilgili sonuçlarını ayrıntılı şekilde belirterek yarışmaya başvurabilirler. Münferit veya işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerde birden çok ortakla başvuru yapılabilir. Bu tür durumlarda her ortağın proje çıktılarına %10’dan fazla katkı yapmış olması aranacaktır.

 1. Başvuru Temel Esasları:

Ödül için başvurulan projelerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olması, kalıcı etkiye yönelik hedefin ve paydaş kitlesinin açık olması ve sonuçların alınmış olması önemlidir. Bir defalığına yapılan bir faaliyetin etkisinin kalıcı olmasını sağlayacak önlemlerin belgelenmediği başvurular ödül için gerekli koşulu sağlayamaz. 2018 Kalıcı Etki Yarışması’na başvuru yapıp dereceye girmeyen projeler, içerik, kapsam ve sonuçlar açısından esasa ilişkin değişiklik olmaması durumunda yeniden başvuramaz.

 1. Başvuru Dosyası:

Başvurudaki her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılmalıdır. Genel yazı tipi “Times New Roman 11pt”, başlık “Times New Roman 14pt Bold” olmalıdır. Başvuru dosyasında şu bölümlerin bulunması gerekmektedir:

 1. Proje adı, başlangıç ve bitiş tarihi (uzun soluklu projelerde belgelenmiş sonuçların sunulması şartıyla bitiş tarihi gelmeden de başvuru yapılabilir), başvuru yapan kurum, kuruluş, örgütlerin ismi ve logoları(varsa) ile iletişim bilgileri. Eğer iki veya daha çok ortakla gerçekleştirilmiş bir proje ise her birinin %(yüzdelik) katkısı belirtilmelidir.
 2. Özet: Projenin tanımı, hedefi, KKTC’deki sürdürülebilirliğe katkısı, ölçümlerle tespit edilmiş rakamsal faydaların kısa özeti. Bu bölüm 200 kelimeyi geçmemelidir.
 3. Giriş: Çalışma alanı ve problem tespiti ilgili paydaşlar ortaya konularak bu bölümde sunulmalıdır. Problem veya problemlerin sürdürülebilirlikle ilişkilendirmesi yapılmalıdır. Ülkemizde ve dünyadaki temel yaklaşımlarla ilgili ön araştırma özetlenmelidir (ön araştırmada kullanılan kaynaklar Kaynakça bölümünde sunulmalı, bu bölümde kaynaklara atıfta bulunulmalıdır). Problem ve ön araştırma ışığında proje hedefi açıkça vurgulanmalıdır. Bu bölüm 1 sayfayı geçmemelidir.
 4. Tanım: Geliştirilen projenin tanımı bu bölümde sunulmalıdır. Açıklayıcı akış çizelgeleri, iş planı veya iş paketi ve bütçe tabloları, zaman planları, blok şemalar, grafikler kullanılabilir. Proje tanımında sürdürülebilirlik ve kalıcı etkiye yönelik önlemler vurgulanmalıdır. Projeyle ilgili mevcut web sayfalarına atıfta bulunulabilir. Proje anlatımı 5 sayfayı geçmemelidir. İhtiyaç duyulursa daha fazla detay içeren belgeler ekte sunulabilir.
 5. Analiz: Projenin ölçülmüş temel çıktıları olabildiğince rakamsal olarak verilerle sunulmalıdır. Proje çıktıları, Giriş bölümünde sunulan hedefe yönelik katkılar ve alternatif çözümlerle karşılaştırmalarla yorumlanmalıdır. Proje giderleri ve bu giderlerin hangi yolla karşılandığı, planların hangi oranda gerçekleştirilebildiği sebepleriyle anlatılmalıdır. Kalıcı etkiye yönelik analizler sunulmalıdır. Grafiksel eğilim göstergeleri ve projeksiyonlar bu bölümde faydalı olacaktır. Analiz bölümü 5 sayfayı geçmemelidir. İhtiyaç duyulursa daha fazla detay içeren belgeler ekte sunulabilir.
 6. Sonuç: Projenin sonuçları veya başvuru tarihine kadar alınan sonuçlar bu bölümde özetlenmelidir. Sonuç bölümünde projenin çıktıları mümkün olduğunca rakamsal olarak özetlenmelidir. Projenin KKTC’deki sürdürülebilirliğe katkısı, bu katkının yaygın etkisi, kalıcı etkiyi sağlamak üzere proje uygulayıcılarının geleceğe yönelik önlemleri ve bu açıdan sunacakları öz değerlendirmeler bu bölümde önemli yer tutacaktır. Bu bölüm 1 sayfayı geçmemelidir.
 7. Kaynakça: Ön araştırmalar sırasında kullanılan kaynaklar bu bölümde sıralanır.

 

Yeni Fikirler Teşvik Ödülü

 1. Başvuru Sahipleri:

Bireyler (ör. öğrenciler), öğrenci birlikleri ve kulüpleri, akademiler, öğretim kurumları ve KKTC’de kayıtlı tüm kamu, özel kurumları ve sivil toplum örgütleri yanında platform, inisiyatifler, KKTC’de kurguladıkları ve gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle ilgili sürdürülebilirlik ilişkisini belgeleyerek yarışmaya başvurabilirler. Münferit veya işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerde birden çok ortakla başvuru yapılabilir. Bu tür durumlarda her ortağın proje çıktılarına %10’da fazla katkı yapmış olması aranacaktır.

 1. Başvuru Temel Esasları:

Ödül için başvurulan projelerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olması, paydaşların belirlenmiş olması, proje gerçekleştirildiği takdirde kalıcı etkiye yönelik önlemlerin düşünülmüş olması önemlidir. Projenin olabildiğince detaylı tasarlanması, fizibilite analizi ve bütçelemenin yapılması gerekmektedir. Bu kategorideki başvurularda yeni fikirler, yeni yaklaşımlar teşvik edilecektir. 2018 Yeni Fikierler Yarışması’na başvuru yapıp dereceye girmeyen projeler, içerik, kapsam ve sonuçlar açısından esasa ilişkin değişiklik olmaması durumunda yeniden başvuramaz.

 1. Başvuru Dosyası:

Başvurudaki her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılmalıdır. Genel yazı tipi “Times New Roman 11pt”, başlık “Times New Roman 14pt Bold” olmalıdır. Başvuru dosyasında şu bölümlerin bulunması gerekmektedir:

 1. Proje adı, başvuru yapan kurum, kuruluş, örgüt veya kişilerin ismi. Eğer iki veya daha çok ortakla gerçekleştirilmiş bir proje ise her birinin %(yüzdelik) katkısı belirtilmelidir.
 2. Özet: Projenin tanımı, hedefi, paydaşları, KKTC’deki sürdürülebilirliğe katkısı, başvuru tarihine kadar yapılmış analizlerin kısa özeti. Bu bölüm 200 kelimeyi geçmemelidir.
 3. Giriş: Çalışma alanı ve problem tespiti bu bölümde sunulmalıdır. Problem veya problemlerin sürdürülebilirlikle ilişkilendirmesi yapılmalıdır. Ülkemizde ve dünyadaki temel yaklaşımlarla ilgili ön araştırma özetlenmelidir (ön araştırmada kullanılan kaynaklar Kaynakça bölümünde sunulmalı, bu bölümde kaynaklara atıfta bulunulmalıdır). Problem ve ön araştırma ışığında proje hedefi ve proje kapsamında sunulan yeni fikirler açıkça ortaya konmalıdır. Bu bölüm 1 sayfayı geçmemelidir.
 4. Tanım: Geliştirilen proje fikrinin tanımı bu bölümde sunulmalıdır. Açıklayıcı akış çizelgeleri, iş planı veya iş paketi ve bütçe tabloları, zaman planları, blok şemalar, grafikler projenin yapılabilirliği konusuna açıklık getirme açısından faydalıdır. Proje tanımında sürdürülebilirliğe ve kalıcı etkiye yönelik önlemler vurgulanmalıdır. Varsa, projeyle ilgili mevcut web sayfalarına atıfta bulunulabilir. Proje anlatımı 2 sayfayı geçmemelidir. İhtiyaç duyulursa daha fazla detay içeren belgeler ekte sunulabilir.
 5. Analiz: Sunulan fikrin uygulanmasıyla beklenen faydalar olabildiğince rakamsal olarak mevcut analizlerle sunulmalıdır. Beklenen çıktıların Giriş bölümünde sunulan hedefe yönelik katkıları mevcut durumla veya yöntemlerle karşılaştırmalı olarak yorumlanmalıdır. Beklenen proje giderleri ve bu giderlerin hangi yolla karşılanabileceği anlatılmalıdır. Kalıcı etkiye yönelik analizler sunulmalıdır. Grafiksel göstergeler ve projeksiyonlar bu bölümde faydalı olacaktır. Analiz bölümü 2 sayfayı geçmemelidir. İhtiyaç duyulursa daha fazla detay içeren belgeler ekte sunulabilir.
 6. Sonuç: Bu bölümde sunulan fikrin uygulaması için gereken yatırım ve projede beklenen kazanımlar rakamsal olarak özetlenmelidir. Projenin KKTC’deki sürdürülebilirliğe beklenen katkısı, bu katkının beklenen yaygın etkisi bu bölümde önemli yer tutacaktır. Bu bölüm 200 kelimeyi geçmemelidir.
 7. Kaynakça: Ön araştırmalar sırasında kullanılan kaynaklar bu bölümde sıralanır.
Back To Top